PRO ROK 2023

POSTUPNÝ  OBRAT  K  LEPŠÍMU

Po období konfliktů a krizí přichází s rokem 2023 pomalu a postupně čas obnovy, ochrany, péče a prosperity. Je to začátek doby vhodné pro mateřství, ale i pro nové začátky a projekty, o které budete dlouhodobě pečovat jako "o své děti". Úsilí bude odměněno plody hlavně v následujících letech, proto nevadí, nepůjde-li všechno hned a hladce. A jestliže zapojíte do Vašich plánů vedle materiálního užitku i myšlenky sounáležitosti mezi lidmi či duchovní rozměr, nemůžete prakticky neuspět.     

Velkou šanci posunout sebe i své věci kupředu mají zejména Ti, kteří se více propojí se svým nitrem a s energiemi, jež nás chrání a pomáhají nám. Léčení kyvadlem je pro to ideálním výchozím bodem a skvělou metodou, která efektivně vyřeší Vaše problémy a výrazně obohatí Váš život.  


Přeji vám ze srdce, abyste využili tento čas a vydali se životem po šťastné cestě.

A mohu-li tomu pomoci, jsem Vám s pokorou a všemi svými schopnostmi k dispozici.